Как да изберем подходящата строителна фирма?

Как да изберем подходящата строителна фирма?

Изборът на правилната строителна фирма, на която да се доверите за покупката на имот, е особено важен. От него зависи дали тази инвестиция ще излезе успешна или ще се окаже пълен провал и загуба на много пари. За целта ще Ви предложим база от въпроси, които да зададете на избраната от Вас строителна фирма преди осъществяването на сделката.

Задайте следните въпроси на избраната строителна фирма:

  • Колко успешни строителни проекти сте приключили? С този въпрос можете да поставите началото на дискусията и успешните преговори. От отговора ще научите дали избраната строителна фирма има изградено име на пазара на имоти или тепърва ще се утвърждава.
  • Каква е цената на квадратен метър? Това е следващият въпрос, до който неминуемо ще стигнете. Най-добре е да зададете този въпрос в началния етап от разговора, за да не си губите взаимно времето, ако тази цена не Ви устройва.
  • Какъв опит имате като строителна фирма в изпълнението на специфични проекти, като зелено строителство, енергийна ефективност, инсталация на модерни алармени системи и др.? Този въпрос е пряко свързан с изпълнението на процеса и трябва да бъде изяснен навреме.
  • Възлагате ли работата на подизпълнители? Ако да, каква част от тях са подизпълнители и на какви задачи? Този въпрос е важно да бъде уточнен предварително, за да знаете към кого трябва да се отнесете, ако имате забележки към работата или специфични изисквания.
  • Какви са приоритетите ви като строителна фирма? Този въпрос ще даде възможност на собственика да опише нейните предимства пред конкурентите, за да разберете защо е добре да изберете именно тази строителна фирма, а не някоя друга.

Допълнителни въпроси, които бихте могли да зададете са:

  • Почиствате ли след себе си след приключване на строителните дейности? Трябва да имате предвид, че някои строителни фирми не го правят и ако не уточните този въпрос предварително, можете да се окажете в неловко положение с тонове строителни отпадъци.
  • Спазвате ли необходимата безопасност на строителната площадка? Поддържат ли я чиста и безопасна не само за работниците там, но и за външни лица, които биха желали да дойдат и да огледат апартаментите за продан?

Ако по всички въпроси получите утвърдителен отговор, можете да се свържете с предишни клиенти на строителната фирма и да попитате за техните отзиви. Ако и те Ви насърчат да работите заедно, вероятно това е подходящата за Вас строителна фирма.