Методи за по-бързи инвентаризации от Съплай Чейн

Запознати ли сте с начините, по които можете да извършвате улеснени инвентаризации за кратък период от време?

Със сигурност, ако работите в предприятие или притежавате такова, то едно от неприятните ви задължения на работното място е свързано с преброяването на наличностите.
За щастие от supplychain.bg знаят как да ви помогнат. Нека преди да ви разкрием част от хитрите ходове за инвентаризации предложени от supplychain, да ви запознаем по-подробно с тях и дейността им.

Съплай Чейн ЕООД са фирма, която предоставя услуги на търговски и производствени предприятия в областта на консултирането и обученията по отношение практикуването на успешни ноухау практики за качествено управление, просперитет и печалба.
Методи за по-бързи инвентаризации от Съплай Чейн
Именно на тях бихте могли да разчитате и в случай, че изпитвате проблем при инвентаризирането на наличностите. Как могат да ви помогнат?
Да започнем с управлението на склада. Тъй като това е основното място, където в едно предприятие се съхраняват артикулите – то трябва да бъде поддържано възможно най-подредено.
От supplychain предлагат ефективни обучения на складови работници, а при желание от ваша страна биха могли да ви бъдат изключително полезни и при оптимизирането на складовите си дейности, включително и на инвентаризационния процес. За повече информация можете да се свържете с тях посредством сайта им, по всяко време.

Те са насреща също и при нужда от подобряване и или подновяване на складовия софтуер, въвеждането на нови и полезни складови програми и т.н.
А ето и някои от основните съвети, които дават за по-лесни и бързи инвентаризации:

– Заложете на мини инвентаризациите. Те се извършват в края на всеки месец или на всяко тримесечие.
– Ако броят наличности не е толкова голям – бихте могли редовно в края на всяка седмица да броите по няколко различни продукта и да сравнявате със складовите записки.
– При наличие на голям брой артикули – можете да се възползвате от методи на преброяване като „inventory sampling“ и други.

Естествено, това биват само малка част от начините да постигнете лесна организация за по-бързи и не толкова трудоемки иинвентаризации.
Не пропускайте да научите повече за това, а също и за Съплай Чейн ЕООД, още сега чрез сайта им – supplychain.bg.