Джапа медитация – практика на индуизма

Медитацията означава мислено съзерцание. Тя е много важен аспект за всеки, който има духовни търсения и желае да се издигне над материалистичното възприемане на света и съответващия му начин на действие. За да се превъзмогнат трайно материалистичните концепции, е необходимо да се установи трансцендентална платформа, да се ангажират ума и сетивата с дейности от духовно естество. Това е и предназначението на джапа медитацията като една от многото практики на индуизма. За да има медитация обаче е необходим обект на съсредоточаване. Такъв най-често бива Бога като върховна цел на всяка медитация.
Джапа медитация - практика на индуизма
За джапа- медитация може да се използва и броеница. Необходими са 109 топчета като само едно от тях е по-голямо, а другите са еднакви. Нанизват се на конец дълъг 3-5 метра като след всяко топче се остава разстояние от 15 см и се прави възел. Когато са нанизани всички се събират двата края на броеницата с по-голямото топче и се прави последен възел. С палеца и средния пръст на дясната ръка се хваща първото топче, което е в непосредствена близост до голямото.Отброяването е хубаво да се придружава от повтаряне на подходяща мантра за привличане.Когато се стигне до последното топче т.е. 108, броеницата се обръща като се пропусне голямото и се започне от начало.
Повтарянето на мантра по този начин, с броеница, е важно, защото в медитацията се въвлича и сетивото за допир, което позволява по-качествената и задълбочена концентрация върху мантрата.
Индуизмът, като изключително древна религия, предоставя още редица техники и практики за откриване и следване на пътя към божественото. Индуизмът събира знания за всички аспекти на живота и се отнася с внимание към всяка отделна личност, като може да помогне на съвременния човек да намали стреса и да живее по-хармонично, здравословно и духовно-извисено.